Profile

Technik technologii drewna

Absolwent technikum technologii drewna potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna, projektować wyroby z drewna, wykonuje wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi. Wychodząc naprzeciw nowym technologiom, szczególną uwagę pragniemy zwrócić na przygotowanie uczniów do projektowania mebli w technikach komputerowych oraz do programowania i obsługi obrabiarek CNC. Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach: przemysłu meblarskiego, renowacji mebli, stolarki budowlanej, przemysłu tartacznego, ośrodkach projektowania i marketingu wyrobów z drewna, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podjąć dalszą naukę na Wydziale Technologii Drewna. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik technologii drewna: • wytwarzanie wyrobów stolarskich (wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich), • organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna (planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna, monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna).

Technik mechatronik

Technik mechatronik to atrakcyjny zawód dający możliwość zdobycia ciekawej pracy. Mechatronikę w latach 70. wprowadzili Japończycy do opisu zastosowania elektroniki i techniki komputerowej do terowania urządzeniami mechanicznymi. Mechatronik to osoba, która umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne. Mechatronicy mają możliwość podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu wytwarzania, zakładach zajmujących się projektowaniem, serwisem, naprawą urządzeń mechatronicznych, biurach projektowych, firmach logistycznych zajmujących się dystrybucją materiałów, narzędzi, sprzętu, maszyn i systemu oraz ich wyposażenia. W trakcie nauki w technikum zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie: • montażu urządzeń i systemów mechatronicznych, • eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych, • projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, w szczególności obrabiarki sterowane numerycznie.

Technik informatyk

Technik informatyk to zawód coraz bardziej poszukiwany w sferze zatrudnienia. Technicy informatycy mogą podejmować pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten można wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych jednostkach informatycznych, ale także tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Typowe stanowiska oferowane informatykom to: administrator, projektant, programista. W trakcie nauki w technikum zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie: • montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych, • projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami, • tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami. Uwaga! Dodatkowe zajęcia z programowania.