Kadra

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej
Ks. mgr lic. Adam Kraska

nauczyciel religii

Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej    mgr Małgorzata Kasprzycka

nauczyciel geografii

Kierownik Internatu

Ks. dr Waldemar Graczyk

Pedagog szkolny

mgr Renata Wąsik

mgr Piotr Morawski – nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Sławomir Mrugalski – nauczyciel historii
mgr Maciej Wróblewski – nauczyciel języka polskiego oraz wiedzy o kulturze
mgr Anna Korniłowicz – nauczyciel języka polskiego
Agnieszka Morawska – nauczyciel języka angielskiego
mgr Agnieszka Nowicka – nauczyciel języka hiszpańskiego, niemieckiego oraz edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Joanna Waliszewska – nauczyciel chemii
mgr Arleta Woźniak – nauczyciel fizyki
mgr inż. Radosław Lewandowski – nauczyciel przedmiotów mechatronicznych
mgr inż. Jacek Wardęga – nauczyciel informatyki
mgr inż. Sebastian Woźniak – nauczyciel przedmiotów informatycznych
mgr inż. Szymon Wilk – nauczyciel przedmiotów informatycznych
 mgr Joanna Górska-Wilk – nauczyciel matematyki oraz podstaw przedsiębiorczości
 mgr Beata Nowacka – nauczyciel biologii oraz wiedzy o społeczeństwie
mgr Katarzyna Kęsikowska – nauczyciel języka angielskiego
mgr Katarzyna Drozdowska – nauczyciel języka włoskiego
Małgorzata Puchalska – prowadząca chór
Monika Kaźmierczak – sekretarz szkoły

Pozostałą kadrę opublikujemy w najbliższym czasie.