Godziny lekcyjne

8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
9.45 – 10.30
10.40 – 11.25
11.35 – 12.20
12.40 – 13.25
13.35 – 14.20
14.25 – 15.10