Ważne!

Przypominamy, że wszystkie osoby, które złożyły podanie do szkoły, zobowiązane są  dostarczyć do dnia 27 czerwca oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Lista przyjętych uczniów będzie dostępna w sekretariacie szkoły od 28 czerwca. Aby ułatwić Wam składanie niezbędnych dokumentów od dnia 23 czerwca do 29 czerwca, sekretariat czynny będzie w godzinach od 9:00 do 18:00. Jednocześnie informujemy, że nabór do Zespołu Szkół Technicznych zakończy się 14 lipca.