Ważne!

Przypominamy, że wszystkie osoby, które złożyły podanie do szkoły, zobowiązane są  dostarczyć do dnia 27 czerwca oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Lista przyjętych uczniów…   Continue