Rekrutacja na rok 2017/2018

Rozpoczynamy nabór do ZST w Kaliszu na rok szkolny 2017/2018.  Podanie o przyjęcie do szkoły będzie można składać od 28 marca  w szkolnym sekretariacie. W przypadku dużej ilości chętnych pod uwagę brana będzie  kolejność składania wniosków. Oprócz podania należy złożyć: świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia, ewentualnie opinię psychologiczno-pedagogiczna. Dokumenty te trzeba dostarczyć do 30 czerwca 2017.